Úvod
Technológia
Realizácie
Referencie
Kontakt
Nápad vegetačných stien (VS) vznikol vo Francúzsku pred vyše desiatimi rokmi ako prirodzená reakcia na nedostatok zelene v husto urbanizovanom prostredí. Vegetačné steny sú alternatívnym riešením vertikálnych priestorov ako interiérov, tak i exteriérov...

Medzi hlavné prednosti VS možno zaradiť: